Châu Tinh Trì

 • HD
Phi Hồ ngoại truyện (1993)

The Sword of Many Loves (1993)

 • HD
Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2 – The Saint of Gamblers (1995) HD

The Saint of Gamblers (1995) HD

 • HD
Trạng sư xảo quyệt Trần Mộng Cát (1997)

Lawyer Lawyer (1997)

 • HD
Nữ Cờ Bạc Bịp (1991)

The Top Bet (1991)

 • HD
Tân Vua Hài Kịch (2019)

The New King of Comedy (2019)

 • HD
Mỹ Nhân Ngư (2016)

The Mermaid (2016)

 • HD
Siêu Khuyển Thần Thông (CJ7) - Châu Tinh Trì

CJ7 (2008)

 • HD
Anh Hùng Của Tôi: Vượt Thiên Nhai (1990)

My Hero (1990)

 • HD
Tuyệt Đỉnh Công Phu (2004)

Kung Fu Hustle (2004)

 • HD
Đội Bóng Thiếu Lâm (2001)

Shaolin Soccer (2001)

 • HD
Vua Hài Kịch (1999)

King of Comedy (1999)

 • HD
Bịp Vương (1999)

The Tricky Master (1999)

 • HD
Bản Lĩnh Đàn Ông - Pha Lê Tôn 1999

Gorgeous (1999)

 • HD
Hoàng Tử Bánh Trứng (1998)

The Lucky Guy (1998)

 • HD
Thần Ăn (1996) - Châu Tinh Trì

God of Cookery (1996)

 • HD
Đại Nội Mật Thám - Châu Tinh Trì

Forbidden City Cop (1996)

 • HD
Bách Biến Tinh Quân - Châu Tinh Trì

Sixty Million Dollar Man (1995)

 • HD
Chuyên Gia Bắt Ma - Châu Tinh Trì

Out of the Dark (1995)

 • HD
Quốc Sản 007 - Châu Tinh Trì

From Beijing with Love (1994)

 • HD
Vua Phá Hoại - Châu Tinh Trì

King of Destruction (1994)

 • HD
Quan Xẩm Lốc Cốc - Châu Tinh Trì

Hail the Judge (1994)

 • HD
Tân Tây Du Ký 2: Tiên Lý Kỳ Duyên

A Chinese Odyssey 2 (1994)

 • HD
Tây Du Ký Phần 1: Nguyệt quang bảo hạp

A Chinese Odyssey (1994)

 • HD
Tế Công (1993) - Châu Tinh Trì

The Mad Monk (1993)

 • HD
Đường Bá Hổ điểm Thu Hương - Châu Tinh Trì

Flirting Scholar (1993)

 • HD
Vua Ăn Mày (1992) : Tô Khất Nhi

King of Beggars (1992)

 • HD
Gia Hữu Hỷ Sự (1997) - Phần 2

All's Well, Ends Well (1997)

 • HD
Gia Hữu Hỷ Sự (1992) - Phần 1

All's Well, Ends Well (1992)

 • HD
Tân Lộc Đỉnh ký II: Thần Long giáo

Royal Tramp II (1992)

 • HD
Tân Lộc Đỉnh Ký I - Châu Tinh Trì

Royal Tramp (1992)

 • HD
Xẩm Xử Quan (1992)

Justice, My Foot! (1992)

 • HD
Chòm Sao Chiếu Tử (1992)

The Thief of Time (1992)

 • HD
Tân Tinh Võ Môn II - Châu Tinh Trì

Fist of Fury 1991 II (1992)

 • HD
Tân Tinh Võ Môn I - Châu Tinh Trì

Fist of Fury (1991)

 • HD
Chuyên Gia Xảo Quyệt (1991)

Tricky Brains (1991)

 • HD
Tình Thánh (1991)

The Magnificent Scoundrels (1991)

 • HD
Trường Học Uy Long 3

Fight Back to School III (1993)

 • HD
Trường Học Uy Long 2

Fight Back to School II (1992)

 • HD
Trường Học Uy Long 1

Fight Back to School (1991)

 • HD
Thánh Bài 3 - Châu Tinh Trì

God of Gamblers III (1991)

 • HD
Thánh Bài 2 - Châu Tinh Trì

God of Gamblers II (1991)

 • HD
Thánh Bài 1 - Châu Tinh Trì

All for the Winner (1990)

 • HD
Người Mơ Mộng (1990)

Sleazy Dizzy (1990)

 • HD
FBI Hồng Kông (1990)

Curry and Pepper (1990)

 • HD
Long Tích Truyền Nhân (1990)

Legend of the Dragon (1990)

 • HD
Trà Lầu Long Phụng (1990)

Lung Fung Restaurant (1990)

 • HD
Cảnh Sát Hoàng Gia (1990)

Look Out, Officer! (1990)

 • HD
Tình Yêu Và Cuộc Đời (1990)

Love Is Love (1990)

 • HD
Vô Địch Vân Hạnh Tinh (1990)

When Fortune Smiles (1990)

 • HD
Nghĩa Đảm Quần Anh (1989)

Tragic Heroes (1989) | Châu Tinh Trì

 • HD
Quyết Chiến Giang Hồ (1989)

Dragon Fight (1989) | Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt

 • HD
Giang Hồ Máu Lệ (1989)

The Unmatchable Match (1989) | Châu Tinh Trì

 • HD
Tình Anh Thợ Cạo (1988)

Faithfully Yours (1988) | Châu Tinh Trì, Trương Mẫn, Trương Học Hữu

 • HD
Anh Hùng Nhiệt Lệ (1988) | Engsub

He Who Chases After the Wind (1988) | Châu Tinh Trì

 • HD
Phán Xét Cuối Cùng (1998)

Final Justice (1988) | Châu Tinh Trì

  1