Trương Vệ Kiện

 • HD
Chuyện Tình Cúp Cua - To Miss With Love (1991)

To Miss With Love (1991)

 • HD
Hắc Báo Thiên Hạ: Chiến binh Black Panther - The Black Panther Warriors (1994)

The Black Panther Warriors (1994)

 • HD
Tân Vi Tiểu Bảo - Hero Beyond The Boundary Of Time (1993)

Hero Beyond The Boundary Of Time (1993)

 • HD
Văn Võ Trạng Nguyên - The Kung Fu Scholar (1993)

The Kung Fu Scholar (1993)

 • HD
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord (2018)

The Learning Curve Of A Warlord (2018)

 • HD
Hậu Tây Du Ký (2002): Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không - The Monkey King: Quest for the Sutra (2002) | Phim Trương Vệ Kiện

The Monkey King: Quest for the Sutra (2002)

 • HD
Tây Du Ký (1996) TVB - Journey To The West I (TVB) (1996) | Phim Trương Vệ Kiện

Journey To The West I (TVB) (1996)

 • HD
Thập Đại Kỳ Án - Shi Da Qi Yuan (2008) - Phim Hài Trương Vệ Kiện

Shi Da Qi Yuan (2008)

 • HD
Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Handsome Siblings (2004)

The Handsome Siblings (2004)

 • HD
Kỳ Tài Trương Tam Phong

Taiji Prodigy (2011)

 • HD
Bá Chủ Song Quyền

Money And Fame (1992)

 • HD
Võ Sĩ Cờ Tướng - Chess Warriors (2001)

Chess Warriors (2001)

 • HD
Thiếu niên Phương Thế Ngọc

Young Hero Fong Sai Yuk (1999)

 • HD
Lộc Đỉnh Ký 2000

Lộc Đỉnh Ký (2000)

 • HD
Tây Du Ký: Tề Thiên Đại Thánh

The Monkey King (2002)

 • HD
Đoản Đao Hiệp Sĩ (1998)

Đao Ca (1998)

 • HD
Đệ Tử Hoàng Phi Hồng

Wong Fei Hung Returns (1993)

 • HD
Như Ý Cát Tường

The Luckiest Man (2003)

 • HD
Kế Hoạch A (Bản truyền hình)

Project A (2007)

 • HD
Phú Hộ Thẩm Vạn Tam - The Legend Of The Treasure Basin (2004)

The Legend Of The Treasure Basin (2004)

 • HD
Công Phu Túc Cầu | Kung Fu Bóng Đá (2004)

Kung Fu Bóng Đá (2004)

 • HD
Trần Mộng Cát: Vua Bướm Gặp Bịp (1998)

Vua Bướm Gặp Bịp (1998)

 • HD
Hí Hỉ Du Long - Sóng Gió Chỉ Cấm Thành | Happy Flying Dragon (1998)

Happy Flying Dragon (1998)

 • HD
Hoàng Phi Hồng Truyền Kỳ

Kung Fu Master Wong Fei Hung (2008)

 • HD
Đại Náo Kim Các Tự

Smart Kid (2001)

 • HD
Đứa Con Phá Sản | Mr winner Tập 30/30 Lồng Tiếng

Mr winner (30 tập)

 • HD
Chòm Sao Chiếu Tử (1992)

The Thief of Time (1992)

  1